در انبار موجود نمی باشد

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۸۳ درجه سانتی گراد RELIFE RL-402

87,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

سیم قلع کش WELSOLO VVS1515

52,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

قلع کش SOMO SM117-2

115,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

سیم قلع کش RELIFE RL-2020

84,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

سیم لحیم RELIFE RL-440

54,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع سرنگی MECHANIC iSm5

98,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

سیم لحیم مکانیک MECHANIC HX-T100

72,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

سیم قلع کش باکو BAKU BK-3015

59,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۳۸ درجه YAXUN YX-309

143,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

توپ قلع Solder Ball / 0.25mm

83,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

سیم لحیم WELSOLO vVS-633A

40,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۲۱۷درجه Mechanic

143,000 تومان