سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۸۳ درجه ۶۰ گرمی MECHANIC XGSP80

143,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۳۸ درجه AMAOE M11

143,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۸۳ درجه AMAOE M10

143,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۲۱۷ درجه AMAOE M9

143,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۸۳ درجه سرنگی MECHANIC XG-Z40

87,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۸۳ درجه سانتی گراد RELIFE RL-402

87,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع سرنگی MECHANIC iSm5

98,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۳۸ درجه YAXUN YX-309

143,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۲۱۷درجه Mechanic

143,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع WELSOLO

58,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع حرفه ای RELIFE G-LON

104,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۳۵ گرمی Mechanic XG50

74,000 تومان